Câu chuyện về Nhà giá ưu tú Nguyễn Hữu Ấm - Hiệu trưởng Trường THCS Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.